اتمام ذغال

انتخاب بر حسب برند

نظر سنجی

  • تبلیغات

    اتمام ذغال

    یکی دیگر از مهمترین مواردی که در هنگام خرابی دستگاه باید بررسی شود ذغال های دستگاه می باشد. ذغال گرچه از نظر ظاهری بسیار ساده به نظر می رسد اما یکی از مهمترین بخش های دستگاه می باشد که به هنگام اتمام آن یا پایین بودن کیفیتش می تواند خسارات فراوانی را به دستگاه وارد کند.